ALGEMEEN

Schouderklachten zijn vaak moeilijk te behandelen. Er is meestal geen snelle weg naar genezing.
Met name operaties aan de schouder vragen een soms zeer lange en moeizame revalidatieperiode.
Het is daarom altijd heel belangrijk af te wegen hoe ernstig uw klachten zijn.
Als uw klachten uw dagelijks functioneren ernstig beperken of u, bijvoorbeeld niet goed kan slapen als gevolg van pijn in uw schouder, dan zal dat eerder een operatie rechtvaardigen dan wanneer u slechts in lichte mate klachten heeft, of alleen bij bepaalde omstandigheden.
Wanneer bij aanvullend onderzoek een duidelijke afwijking is vastgesteld (bijvoorbeeld een gescheurde pees, of gescheurde kapselbanden) en dit bij een operatie goed hersteld kan worden, dan is in het algemeen een goed eindresultaat te verwachten.
De duur van de revalidatie periode verschilt enorm per patiënt en per type operatie, zie daarvoor ook de uitleg bij de verschillende behandelingen.

Al met al adviseren wij altijd uitgebreide conservatieve behandeling (uiteraard indien mogelijken verantwoord) alvorens over te gaan tot een operatie.
Soms zijn patiënten al uitgebreid conservatief behandeld, en kan het toch zijn dat wij dit opnieuw voorstellen.
Niet alle fysiotherapie is gelijk, soms is de patiënt reeds behandeld en verwijzen wij toch opnieuw naar een therapeut (bijvoorbeeld andere oefeningen, of andere vorm van therapie).
ook hebben patiënten vaak al cortisone injecties gekregen door huisarts, sportarts of orthomanueel arts, ook dit kan soms nuttig zijn te herhalen, bijvoorbeeld door op een andere plaats te prikken, of bijvoorbeeld onder geleide van echografie, wat zeer nauwkeurig is.

Mocht dan, ondanks alle conservatieve therapie en verstreken tijd, de klachten nog steeds aanwezig zijn, dan kan besloten worden tot eventuele operatieve behandeling.
Wij willen nogmaals benadrukken dat na (kijk)operaties van de schouder vaak een lange en moeizame revalidatieperiode volgt.
Schouderoperaties zijn niet te vergelijken met (kijk)operaties van andere gewrichten, die vaak een makkelijker en korter hersteltraject kennen.